Epistasis: obstacle or advantage for mapping complex traits?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

298 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Epistasis: obstacle or advantage for mapping complex traits?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds