Epistasis: obstacle or advantage for mapping complex traits?

K.J.F. Verhoeven, G. Casella, L.M. McIntyre

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
269 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Epistasis: obstacle or advantage for mapping complex traits?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology