Epistolary voices: The Case of Elisabeth Wolff and Agatha Deken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Epistolary voices: The Case of Elisabeth Wolff and Agatha Deken'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences