Epstein Barr virus is not a characteristic feature in the central nervous system in established multiple sclerosis.

L.A. Peferoen, F. Lamers, L.N. Lodder, W.H. Gerritsen, I. Huitinga, J. Melief, G. Giovannoni, U. Meier, R.Q. Hintzen, G.M. Verjans, G.P. Van Nierop, W. Vos, G.M. Peferoen-Baert, J. Middeldorp, P. Van der Valk, S. Amor

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137
TijdschriftBrain: a journal of neurology
Volume133
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit