Equilibrium and Stability of Entropy Operator Model for Migratory Interaction of Regional Systems

Y.S. Popkov, L.J.G. van Wissen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Equilibrium and Stability of Entropy Operator Model for Migratory Interaction of Regional Systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics

Engineering & Materials Science