Er blijft behoefte aan gezinsplanning

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

31 Downloads (Pure)

Samenvatting

Al jaren zijn we het er over eens. Elk echtpaar of individu heeft het fundamentele recht om zelf in vrijheid en verantwoordelijkheid te beslissen over het aantal kinderen dat zij wensen en de spreiding ervan. Ook heeft iedereen recht op de informatie, de opleiding, de mogelijkheden en de middelen om dit in praktijk te brengen. Dat werd allemaal nog eens bevestigd door (bijna) alle landen ter wereld tijdens de Internationale Bevolkingsconferentie van de Verenigde Naties in Cairo in 1994. Dit jaar is de 20ste verjaardag van deze afspraak. Reden voor een feestje?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume30
Nummer van het tijdschrift07
StatusGepubliceerd - 2014

Keywords

  • gezinsplanning
  • wereldbevolking

Citeer dit