ER in de dikke Van Dale: over functiewoorden in het woordenboek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

109 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftTrefwoord
StatusGepubliceerd - 2000

Citeer dit