Er is een opdracht die vervuld moet worden. De memoires en herinneringen van Jacoba van Tongeren (1903- 1967) onder de loep

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
TijdschriftHistorica
Volume2018
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2018

Citeer dit