Er is nog steeds geen partikelwoordenboek, hoewel echter het partikelonderzoek niet stilligt.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

102 Downloads (Pure)

Samenvatting

The paper seeks to explain why there is (still) no comprehensive descriptive work of the particles of Dutch. It does so by focusing on a number of particles that appear to go against common wisdom concerning Dutch sentence structure, in particular V2‐violations and wide scope particles that are deeply embedded in complex phrases.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)241-254
Aantal pagina's14
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume25
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit