Er reed een bus naar Tirol. It belied oangeande it Frysk bestjoerskundich besjoen

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)18-27
TijdschriftLyts Frisia
VolumeL
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit