Er zíjn grenzen: Naar een circulaire economie: afkijken van de natuur

S. van Gils, L.E.M. Vet

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

12 Downloads (Pure)

Samenvatting

Ralph Bodelier negeert in ‘De aarde is geen petrischaaltje’ de
mogelijkheden om binnen de natuurlijke kaders een slimmere
oplossing te bedenken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
Volume12--8-2015
StatusGepubliceerd - 12 aug. 2015

Citeer dit