'Erasmus and Comedy between Middle Ages and the Early Modern Period: An Exploration',

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)179-186
TijdschriftHumanistica Lovaniensia
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit