Erasmus and His Paraphrases on the New Testament: What Kind of Enterprise?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

2019 Margaret Mann Phillips Lecture
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)34-54
Aantal pagina's20
TijdschriftErasmus Studies
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erasmus and His Paraphrases on the New Testament: What Kind of Enterprise?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit