Erasmus and His Paraphrases on the New Testament: What Kind of Enterprise?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erasmus and His Paraphrases on the New Testament: What Kind of Enterprise?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities