Erasmus on Literature: His “Ratio” or “System” of 1518/1519

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-304
TijdschriftRenaissance Quarterly
Volume76
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit