Erasmus’s biblical project: Some thoughts and observations on its scope, its impact in the sixteenth century and reception in the seventeenth and eighteenth centuries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erasmus’s biblical project: Some thoughts and observations on its scope, its impact in the sixteenth century and reception in the seventeenth and eighteenth centuries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities