ERECTA controls low light intensity-induced differential petiole growth independent of phytochrome B and cryptochrome 2 action in Arabidopsis thaliana

Martijn van Zanten, Basten Snoek, Evelien van Eck-Stouten, Marcel C G Proveniers, Keiko U Torii, Laurentius A C J Voesenek, Frank F Millenaar, Anton J M Peeters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

Plants can respond quickly and profoundly to changes in their environment. Several species, including Arabidopsis thaliana, are capable of differential petiole growth driven upward leaf movement (hyponastic growth) to escape from detrimental environmental conditions. Recently, we demonstrated that the leucine-rich repeat receptor-like Ser/Thr kinase gene ERECTA, explains a major effect Quantitative Trait Locus (QTL) for ethylene-induced hyponastic growth in Arabidopsis. Here, we demonstrate that ERECTA controls the hyponastic growth response to low light intensity treatment in a genetic background dependent manner. Moreover, we show that ERECTA affects low light-induced hyponastic growth independent of Phytochrome B and Cryptochrome 2 signaling, despite that these photoreceptors are positive regulators of low light-induced hyponastic growth.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)284-6
Aantal pagina's3
TijdschriftPlant Signaling & Behavior
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - mrt 2010
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'ERECTA controls low light intensity-induced differential petiole growth independent of phytochrome B and cryptochrome 2 action in Arabidopsis thaliana'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit