Erg potassium currents of neonatal mouse purkinje cells exhibit fast gating kinetics and are inibited by mGluR1 activation.

D Niculescu, W. Hirdes, S. Hornig, O. Pongs, J.R. Schwarz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)16729-16740
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume33
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit