Ergative reflexives in Heerlen Dutch and French

L. Cornips, A. Hulk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

265 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftStudia Linguistica
Volume50
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit