Erich Brost. Wider den braunen Terror. Briefe und Aufsätze aus dem Exil. [Review of: M. Andrzejewski (2004) Erich Brost. Wider den braunen Terror. Briefe und Aufsätze aus dem Exil.]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)375-377
TijdschriftInternationale Wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der Deutschen Arbeiterbewegung
Volume42
Nummer van het tijdschrift2-3
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit