Ernest Mandel in Resistance, revolutionary Socialists in Belgium, 1940-1945

J.W. Stutje

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-41
Aantal pagina's33
TijdschriftLeft History
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit