Erratum: Optimizing the setup of a flow cytometric cell sorter for efficient quantitative sorting of long filaments

M.A. Van Dijk, G. Gregori, H.L. Hoogveld, M. Rijkeboer, M. Denis, A. Makassian, H.J. Gons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

This article corrects: Optimizing the setup of a flow cytometric cell sorter for efficient quantitative sorting of long filamentous cyanobacteria Vol. 77A, Issue 10, 911–924
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-176
TijdschriftCytometry Part A
Volume79A
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit