Erratum: Programs for the persistence, vigilance and control of human CD8+ lung-resident memory T cells

Pleun Hombrink, Christina Helbig, Ronald A Backer, Berber Piet, Anna E Oja, Regina Stark, Giso Brasser, Aldo Jongejan, René E Jonkers, Benjamin Nota, Onur Basak, Hans C Clevers, Perry D Moerland, Derk Amsen, René A W van Lier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)246
TijdschriftNature Immunology
Volume18
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 19 jan. 2017

Citeer dit