ERRATUM to: Bacteria and Foraminifera: key players in a short-term deep-sea benthic response to phytodetritus

L. Moodley, J.J. Middelburg, H.T.S. Boschker, G. Duineveld, R. Pel, P.M.J. Herman, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  31 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)230-230
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume239
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit