Erratum to: Biotic factors in induced defence revisited: cell aggregate formation in the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa PCC 7806 is triggered by spent Daphnia medium

S. Becker, H.C.P. Matthijs, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

167 Downloads (Pure)

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)267-267
TijdschriftHydrobiologia
Volume671
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to: Biotic factors in induced defence revisited: cell aggregate formation in the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa PCC 7806 is triggered by spent Daphnia medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit