Erratum to: Biotic factors in induced defence revisited: cell aggregate formation in the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa PCC 7806 is triggered by spent Daphnia medium

S. Becker, H.C.P. Matthijs, E. Van Donk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

174 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Erratum to: Biotic factors in induced defence revisited: cell aggregate formation in the toxic cyanobacterium Microcystis aeruginosa PCC 7806 is triggered by spent Daphnia medium'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences