Erratum to: Dynamics of gene silencing during X inactivation using allele-specific RNA-seq

Hendrik Marks, Hindrik H D Kerstens, Tahsin Stefan Barakat, Erik Splinter, René A M Dirks, Guido van Mierlo, Onkar Joshi, Shuang-Yin Wang, Tomas Babak, Cornelis A Albers, Tüzer Kalkan, Austin Smith, Alice Jouneau, Wouter de Laat, Joost Gribnau, Hendrik G Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)22
TijdschriftGenome Biology
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit