ERRATUM to: Structure and Dynamics of Exopolymers in an Intertidal Diatom Biofilm [Geomicrobiology Journal 22: 341-352, 2005]

L.J. Stal, C. Défarge

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)77-77
  TijdschriftGeomicrobiology Journal
  Volume24
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2007

  Citeer dit