ERRATUM to: Taxonomy, chromosome numbers, clonal diversity and population dynamics of Phragmites australis (vol 64, pg 185, 1999)

O.A. Clevering, J. Lissner

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Citaat (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'ERRATUM to: Taxonomy, chromosome numbers, clonal diversity and population dynamics of Phragmites australis (vol 64, pg 185, 1999)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology