Error propagation in spatially explicit population models: a reassessment

W.M. Mooij, D.L. DeAngelis

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)930-933
  TijdschriftConservation Biology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit