Esophageal dysfunction in different stages of Parkinson's disease

I Suttrup, J Suttrup, S Suntrup-Krueger, M-L Siemer, J Bauer, C Hamacher, S Oelenberg, D Domagk, R Dziewas, T Warnecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)
335 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Esophageal dysfunction in different stages of Parkinson's disease'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences