Essays in Honor of W. Boyd Rayward: Part 1 and 2

C.M.J.M. van den Heuvel (Redacteur), Alistair Black (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveSpeciale uitgave (redactielidmaatschap)Wetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-713
Aantal pagina's451
TijdschriftLibrary Trends
VolumeVolume 62 - 63
Nummer van het tijdschrift2-1
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit