Essential role of BCL9-2 in the switch between beta-catenin's adhesive and transcriptional functions.

F.H. Brembeck, T. Schwarz-Romond, J. Bakkers, S. Wilhelm, M. Hammerschmidt, W. Birchmeier

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Essential role of BCL9-2 in the switch between beta-catenin's adhesive and transcriptional functions.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences