Establishment and characterization of a canine keratinocyte organoid culture system

Dominique J Wiener, Onur Basak, Priyanca Asra, Kim E Boonekamp, Kai Kretzschmar, Angelos Papaspyropoulos, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishment and characterization of a canine keratinocyte organoid culture system'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology