Establishment and Culture of Human Intestinal Organoids Derived from Adult Stem Cells

Cayetano Pleguezuelos-Manzano, Jens Puschhof, Stieneke van den Brink, Veerle Geurts, Joep Beumer, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishment and Culture of Human Intestinal Organoids Derived from Adult Stem Cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences