Establishment of a Spartina anglica Population on a Tidal Mudflat: a Field Experiment

A.M. Groenendijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  23 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-12
  TijdschriftJournal of Environmental Management
  Volume22
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit