Establishment of Ammophila arenaria (Marram grass) from culms, seeds and rhizomes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)188-199
  TijdschriftJournal of Applied Ecology
  Volume27
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit