Establishment of Normal Mechanical Tibial Joint Angles in Dachshunds

Charlotte Banks*, Richard Meeson, Elvin Kulendra, Darren Carwardine, Benjamin Mielke, Matthew Pead, Helen Phillips, Andrew Phillips

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishment of Normal Mechanical Tibial Joint Angles in Dachshunds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences