Establishment of patient-derived cancer organoids for drug-screening applications

Else Driehuis, Kai Kretzschmar, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

241 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Establishment of patient-derived cancer organoids for drug-screening applications'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds