Establishment of Plantago lanceolata L. and Plantago major L among grass. I. Significance of light for germination

T.L. Pons, J. Van der Toorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)394-399
  TijdschriftOecologia
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit