Establishment of Plantago lanceolata L. and Plantago major L. among grass II. Shade tolerance of seedlings and selection on time of germination

J. Van der Toorn, T.L. Pons

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)341-347
  TijdschriftOecologia
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit