Estimated population of the Netherlands by municipalities in 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 and 2010 according to the administrative boudaries of 2011

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit