Estimating avian dispersal distances from data on ringed birds

D.L. Thomson, A.J. Van Noordwijk, W. Hagemeijer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Samenvatting

  Data from birds ringed as chicks and recaptured during subsequent breeding seasons provide information on avian natal dispersal distances. However, national patterns of ring reports are influenced by recapture rates as well as by dispersal rates. While an extensive methodology has been developed to study survival rates using models that correct for recapture rates, the same is not true for dispersal. Here, we present such a method, showing how corrections for spatial heterogeneity in recapture rate can be built into estimates of dispersal rates if detailed atlas data and ringing totals can be combined with extensive data on birds ringed as chicks and recaptured as breeding adults. We show how the method can be implemented in the software package SURVIV (White, 1992)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1003-1008
  TijdschriftJournal of Applied Statistics
  Volume30
  Nummer van het tijdschrift9
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating avian dispersal distances from data on ringed birds'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

 • Citeer dit