Estimating mortality with the intercensus cohort component method: application to the Solomon Islands

W.G.F. Groenewold, J.K.S. van Ginneken, B.J. de Bruijn, J.A.A. de Beer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

It is crucial to dispose of reliable methods for estimating mortality in regions of the world where statistics are limited or defective. Various direct and indirect methods are available, though the mortality estimates obtained for the Solomon Islands using these techniques produce results that do not correlate with levels recorded elsewhere in the region. In this article, GeorGe Groenewold, Jeroen van Ginneken, Bart de Bruin and Joop de Beer propose a new Intercensus Cohort Component Method whose results are more consistent with the island’s level of socio-economic development. The method is presented and explained in detail then applied to New Zealand to confirm its robustness.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)381-414
TijdschriftPopulation-E
Volume62
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating mortality with the intercensus cohort component method: application to the Solomon Islands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit