Estimating Open Access in NARCIS

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePosterWetenschappelijk

27 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating Open Access in NARCIS'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology