Estimating secondary production for the brackish Westerschelde copepod population Eurytemora affinis (Poppe) combining experimen tal data and field observations

V.L. Escaravage, K.E.R. Soetaert

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)201-214
  TijdschriftCahiers de Biologie Marine
  Volume34
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit