Estimating the contribution of mothers of foreign origion to total fertility: The recent recovery of period fertility in the Belgian region of Flanders

L. van Landschoot, J. van Bavel, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

89 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estimating the contribution of mothers of foreign origion to total fertility: The recent recovery of period fertility in the Belgian region of Flanders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences