Estimation of Bacterial Nitrate Reduction Rates at Insitu Concentrations in Fresh-Water Sediments

C.A. Hordijk, M. Snieder, J.J.M. Van Engelen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)217-223
  TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
  Volume53
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1987

  Citeer dit