Estimation of daily energy expenditure from heart rate and doubly labeled water in exercising geese.

B.A. Nolet, Pat J. Butler, Dirkjan Masman, A.J. Woakes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1188-1216
TijdschriftPhysiological Zoology
Volume65
StatusGepubliceerd - 1992
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit