Estimation of demographic consequences of the first Gulf War for Jordan: evaluation report and presentation of findings for United Nations Environmental Program (UNEP)

W.G.F. Groenewold

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieS.l.
UitgeverijNetherlands Interdisciplinary Demographic Institute
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit