Estrogen receptor α splice variant TADDI in the human supraoptic nucleus: an effect on neuronal size and changes in pneumonia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Estrogen receptor α splice variant TADDI in the human supraoptic nucleus: an effect on neuronal size and changes in pneumonia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences